ارسال به دوستان نسخه چاپی

 ابزار صفحه 
نقشه سایت
آمار بازدیدکنندگان
انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده
   » محصولات » سیستمهای تهویه مطبوع ساکورا » سیستم اسپلیت مرکزی » Digital Scroll » SDS
 SDS Series 

 
 Outdoor Unit
 
 
 
 
  Specifications
 Indoor Unit
  R410A 
Model ( kw )2.22.83.64.55.67.18.09.011.21428
Four-way Cassette
( Compact )
       
Fou r- way Cassette  
Low Static Pressure Duct        
Medium Static Pressure Duct
High Static Pressure Duct
Ceiling & Floor 
Wall-mounted      
Wall - mounted
( EXV Integrated )
      
Concealed Floor - standing    
Exposed Floor - standing    
 
  R407C 
Model ( kw )2.22.83.64.55.67.18.09.011.21428
One - way Cassette     
Four-way Cassette
( Compact )
       
Four-way Cassette  
Low Static Pressure Duct        
Medium Static Pressure Duct
High Static Pressure Duct
Ceiling & Floor 
Wall - mounted      
Floor - standing  

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام