ارسال به دوستان نسخه چاپی

 ابزار صفحه 
نقشه سایت
آمار بازدیدکنندگان
انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده
   » محصولات » سیستمهای تهویه مطبوع ساکورا » سیستم اسپلیت مرکزی » Digital Scroll » SDS EX
 SDS - Ex Series  

SDS - Ex Series
 
 


 
 Outdoor Unit
 
 
 
 
 
  Specifications
Combination 
 
 
DesignModelPower supplyHorse
power
RecommendMax.
connection
V~, Hz, PhHPcombinationindoor units
SDS-D252W/CSN1380~, 50, 38813
SDS-D280W/CSN1380~, 50, 3101016
SDS-D335W/CSN1380~, 50, 3121216
SDS-D400W/CSN1380~, 50, 3141416
SDS-D450W/CSN1380~, 50, 3161620
SDS-D532W/CSN1380~, 50, 3188+1020
SDS-D560W/CSN1380~, 50, 32010+1020
SDS-D615W/CSN1380~, 50, 32210+1220
SDS-D680W/CSN1380~, 50, 32410+1420
SDS-D730W/CSN1380~, 50, 32610+1620
SDS-D785W/CSN1380~, 50, 32812+1620
SDS-D850W/CSN1380~, 50, 33014+1632
SDS-D900W/CSN1380~, 50, 33216+1632
SDS-D960W/CSN1380~, 50, 33410×2+1432
SDS-D1010W/CSN1380~, 50, 33610×2+1632
SDS-D1065W/CSN1380~, 50, 33810+12+1632
SDS-D1130W/CSN1380~, 50, 34010+14+1640
SDS-D1180W/CSN1380~, 50, 34210+16×240
SDS-D1235W/CSN1380~, 50, 34412+16×240
SDS-D1300W/CSN1380~, 50, 34614+16×240
SDS-D1350W/CSN1380~, 50, 34816×340
SDS-D1405W/CSN1380~, 50, 35012×3+1450
SDS-D1455W/CSN1380~, 50, 35212×3+1650
SDS-D1520W/CSN1380~, 50, 35412×2+14+1650
SDS-D1570W/CSN1380~, 50, 35612×2+16×250
SDS-D1630W/CSN1380~, 50, 35810+16×350
SDS-D1685W/CSN1380~, 50, 36012+16×364
SDS-D1750W/CSN1380~, 50, 36214+16×364
SDS-D1800W/CSN1380~, 50, 36416×464
 
 
 Indoor Unit
  R410A 
Model ( kw )2.22.83.64.55.67.18.09.011.21428
Four-way Cassette
( Compact )
       
Fou r- way Cassette  
Low Static Pressure Duct        
Medium Static Pressure Duct
High Static Pressure Duct
Ceiling & Floor 
Wall-mounted      
Wall - mounted
( EXV Integrated )
      
Concealed Floor - standing    
Exposed Floor - standing    
 
  R407C 
Model ( kw )2.22.83.64.55.67.18.09.011.21428
One - way Cassette     
Four-way Cassette
( Compact )
       
Four-way Cassette  
Low Static Pressure Duct        
Medium Static Pressure Duct
High Static Pressure Duct
Ceiling & Floor 
Wall - mounted      
Floor - standing   

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام